REGULAMIN STUDIA TATUAŻU

DECYZJA O WYKONANIU TATUAZU W STUDIU INDIVIDUUM JEST JEDNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.
KAŻDY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU.

 1. Tatuaże wykonywane są tylko osobom pełnoletnim.
 2. W studiu Individuum obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych.
 3. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie w zależności od wielkości projektu, pracochłonności (w tym ilości sesji), miejsca na ciele i użytych barwników.
 4. Projekt przygotowywany jest na dzień zabiegu/sesji.
 5. Rezerwacja terminu sesji następuje po wpłacie zadatku osobiście lub przelewem na konto.
 6. Rezygnacja z zabiegu tatuażu do 5 dni od zarezerwowanej daty sesji gwarantuje zwrot zadatku.
 7. Zmiana terminu zabiegu tatuażu do 5 dni od zarezerwowanej daty sesji powoduję, że zadatek przechodzi na kolejny termin bez jego utraty. Przekroczenie granicy 5 dni skutkuje utratą zadatku.
 8. Rezygnacja bez uprzedzenia w wyznaczonym terminie (minimum 5 dni przed) lub nieprzybycie na zarezerwowany termin powoduje automatycznie utratę wpłaconego zadatku.
 9. Zmiana koncepcji samego projektu przez Klienta w dniu zabiegu jest równoznaczna z anulowaniem terminu sesji i utratą zadatku.
 10. Drobne zmiany projektowe wykonywane są na miejscu przed zabiegiem bezpłatnie.
 11. Zabiegowi tatuażu podlega TYLKO projekt w pełni zaakceptowany przez Klienta, po wzajemnym omówieniu wszystkich jego szczegółów przed zabiegiem.
 12. Nie wykonuję zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających itp.
 13. Nie ponoszę odpowiedzialności za zachowanie się barwników po wykonaniu zabiegu.
 14. Po skończonym zabiegu tatuażu udzielana jest instrukcja pielęgnacji świeżego tatuażu zaraz po wykonaniu jak i pielęgnacji po i w kolejnych tygodniach.
 15. Nie biorę odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe będące skutkiem nieprzestrzegania zasad higieny, nieprzestrzegania zasad pielęgnacji tatuażu po zabiegu lub nieświadomości posiadanych alergii i chorób.
 16. Nie biorę odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu. Każdy organizm jest inny i nie można w 100% przewidzieć jak pigment czy samo nakłuwanie wpłynie na skórę danej osoby w danym miejscu na ciele.
 17. Rezerwuję sobie prawo odmowy wykonania zabiegu jeśli skóra wykazuje oznaki chorobowe, jeśli pomysł projektowy uwłacza moim przekonaniom estetycznym czy walorom technicznym.
 18. Priorytetem jest dla mnie ZAWSZE tatuaż autorski.
 19. Wszelkie choroby osłabiające organizm oraz przyjmowanie
  jakichkolwiek leków w trakcie choroby przypadającej
  na okres zabiegu tatuażu powodują automatyczne
  wykluczenie z wykonania tego zabiegu.
  Ponowna rezerwacja terminu sesji jest wówczas
  ustalana od nowa. Zadatek nie ulega utracie, gdy
  spełniony jest punkt 7. Brak informacji, zatajenie
  lub zbyt późna informacja o chorobie i zażywanych
  lekach powoduje utratę zadatku - patrz punkt 8.
 20. Klienci przyjmowani są pojedynczo na uprzednio
  ustaloną wspólnie datę i godzinę bez towarzystwa
  osób trzecich. Dotyczy to zarówno konsultacji jak i
  zabiegu wykonania tatuażu.